Có khá nhiều lý do làm cho trẻ ho kèm theo đờm dai dẳng. Nó rất