Bệnh viêm da tiếp xúc với chất kích ứng

Bệnh viêm da tiếp xúc với chất kích ứng

Bệnh viêm da tiếp xúc do phản ứng với các chất kích thích và bạn cũng có thể  phản ứng với các chất tiếp xúc với các chất gây bệnh. tuy nhiên việc điều trị bệnh này lâu dài để tránh tiếp xúc với các chất tránh tiếp xúc gây ra bệnh. Bệnh viêm da là gì? Bệnh viêm da gây...