Giải đáp căn bệnh trĩ có tự khỏi hay không?

Giải đáp căn bệnh trĩ có tự khỏi hay không?

Căn bệnh trĩ này có tự khỏi không là một câu hỏi của những người bệnh bị mắc phải bệnh trĩ và có nhiều lý do khiến cho nhiều yếu tố và khiến cho người bệnh này đau đớn khi đi cầu và đặc biệt là không nên ngồi trong thời gian dài và giúp cho người bệnh này bị nhiễm...