Căn bệnh trĩ này có tự khỏi không là một câu hỏi của những người bệnh