Nhiều người nghĩ rằng, giấy kraft chủ yếu được ứng dụng trong quá trình in ấn