Composite là một loại vật liệu mới, có nhiêu ưu điểm vượt trội nên được lựa