Hiện nay trên thị trường có nhiều công ty in ấn cung cấp các dịch vụ