Hộp giấy đóng vai trò quan trọng không chỉ ở trong ngành in ấn bao bì