Tem niêm phong là một loại tem gắn trực tiếp lên bề mặt niêm phong, nhằm