Nếu bạn kinh doanh một nhà hàng lớn hay chỉ là một quán cà phê nhỏ,