Nếu để bệnh viêm da dị ứng tiếp xúc lâu ngày bệnh nhân thường xuyên có