Vận chuyển hàng hóa qua Mỹ cần quan tâm vấn đề gì?

Vận chuyển hàng hóa qua Mỹ cần quan tâm vấn đề gì?

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua Mỹ hiện nay ngày càng tăng cao, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thì có rất nhiều dịch vụ hải quan trọn gói, xuất nhập khẩu hàng hóa ra đời trên thị trường. Có những vấn đề mà bạn nên quan tâm khi tìm đến những dịch vụ này đó là:...
Qúa trình kê khai thủ tục khai báo hải quan tốt nhất cho doanh nghiệp bạn

Qúa trình kê khai thủ tục khai báo hải quan tốt nhất cho doanh nghiệp bạn

Khi doanh nghiệp bạn đang mong muốn  xuất nhập khẩu hàng hóa thì kê khai thủ tục khai báo hải quan xuất nhập khẩu là quá trình vô cùng quan trọng quyết định sự thành công khi xuất nhập một lô hàng. Đối với quá trình làm các thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác là vô cùng...