Những triệu chứng của căn bệnh trĩ ngoại là một trong những xuất hiện  các chứng